logo
Projektowanie Zarządzanie Nadzór Inne
PL EN

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
mgr inż. Stefan Szostak

Wykształcenie:
Politechnika Krakowska
Budownictwo lądowe
Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Przynależność do organizacji zawodowych:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa

Okres pracy w firmie:
od 1996 (założyciel i Prezes Zarządu Spółki)

Zasadnicze kwalifikacje:
uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
uprawnienia do wykonywania prac projektowych oraz kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowanej